چهارمین مسابقه ی ادبی انتشارات گیوا؛ داستانک با موضوع پیروزی یا شکست؛ اطلاعیه شماره ۵؛ اسامی برندگان از طریق آراء

#اطلاعیه_شماره_۵ #چهارمین_مسابقه_ادبی_انتشارات_گیوا #برندگان_نهایی_آراء چنانچه مستحضرید و طبق اعلام قبلی مسابقه #داستانک با موضوع #پیروزی_یا_شکست شش برنده در دو گروه سه نفره خواهد داشت که به این افراد #تندیس_ادبی_گیوا اهدا خواهد شد و نفرات اول هر گروه در چاپ کتاب خود مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ تومان تخفیف خواهند داشت.

ادامه مطلب