شیمی آلی  ( برای دانشجویان داروسازی، شیمی، زیست شناسی و کشاورزی )

شیمی آلی ( برای دانشجویان داروسازی، شیمی، زیست شناسی و کشاورزی )

امواج مغزی ماژول  ( 3 ):علوم اعصاب، تعارض و امنیت

امواج مغزی ماژول ( ۳ ):علوم اعصاب، تعارض و امنیت

بررسی چند کد روی حلقه ها

نویسنده / مولف: 
هنا صفری
تعداد صفحه: 
۱۳۰
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۵
دسته بندی: 
ریال,۹۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

هرچند بحث کد روی حلقه ها قدمت زیادی دارد اما اولین بار در سال ۱۹۹۴ هامونس توجه جامع علمی را به این موضوع جلب کرد. بونکاز و باننای پیوندی بین کدهای خوددوگان وشبکه که هک قدرتی بیان کردند. این نتایج علاقه وافری را به بحث کدهای ووددوگان روی حلقه های متنوع ایجاد کرد. کالدربانک و اسلوان ساختار کدهای دوری را ارائه دادند. دینه و کانوار و لوپز - پرموت به ساختارکدهای دوری وغیردوری روی حلقه ها پرداختند . نورتون و ساگن مشی متفاوتی از این کدها را مطالعه کردند و به تعیین منیمم فاصله این کدها پرداختند /

دیدگاه خود را بنویسید