زیست شناسی و آزمایشگاه(1) و (2)

زیست شناسی و آزمایشگاه(۱) و (۲)

چکیده پایان نامه های علوم انسانی در خصوص استان کرمان ( 1346-1394 ه ش )

چکیده پایان نامه های علوم انسانی در خصوص استان کرمان ( ۱۳۴۶-۱۳۹۴ ه ش )

گل آلسترومریا و افزایش ماندگاری گلها و برگها

نویسنده / مولف: 
فاطمه السادات شرفی - صدیقه السادات شرفی - سید امید شرفی
تعداد صفحه: 
۱۱۸
قطع کتاب: 
رقعی
سال انتشار : 
۱۳۹۵
دسته بندی: 
ریال,۸۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

جايگاه گل آلسترومريا در جهان و ايران - آلسترومريا يا لیلیوم پرويی گیاهی است از خانواده آمارلیداسه که طی ۲ سال اخیر مطرح و به يکی ازگیاهان مهم و جزءده گیاه زينتی اول جهان قرار گرفته است . در حال حاضر سطح زير کشت جهانی آن حدود ۴۳۰ هکتار بوده است که ۱۱۰هکتار مربوط به هلند است . اين سطح در ايران حدود ۴ هکتار است و کشت و کار آن در شهر رضای اصفهان ، اطراف کرج و پاکدشت پراکنده است.

دیدگاه خود را بنویسید