English Title: 
Exhibition

برگزاری نمایشگاه کتاب تهران ۹۹ به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد

دبیر شورای سیاست‌گذاری و سخنگوی سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگویی رسمی و رسانه ای در مورد تاریخ برگزاری نمایشگاه کتاب تهران ۹۹ اطلاع داد که زمان برگزاری این پدیده ی مهم فرهنگی از ۲۶ فروردین به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد.

ادامه مطلب