فراخوان ثبت نام کارگاه ادبی «از صفر تا شعر»

فراخوان ثبت نام کارگاه ادبی «از صفر تا شعر»

بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان به شعر میرساند، ثبت نام کارگاه ادبی حضوری با عنوان «از صفر تا شعر» از هم اکنون شروع و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ادامه دارد.
این کارگاه به همت انتشارات بین المللی گیوا با تدریس حمزه بنی سعید (مدرس علم عروض و قافیه و اصول زیبایی شناسی مدرن در شعر، به بیش از هزار هنرجو در سراسر کشور و با خروجی بسیار عالی) طی ۱۰ جلسه در دوره ی اول و ۱۰ جلسه در دوره ی دوم تشکیل می گردد. 

ادامه مطلب