برای اولین بار در کشور، کتابی ۱۰۰% علمی در باب اشتباهات رایج در تمرینات بدنسازی به چاپ و نشر رسید!

کتاب «اشتباهات رایج در تمرینات بدنسازی از دیدگاه بیومکانیکی (راهنمای گام به گام حذف اشتباهات رایج)» توسط سه تن از اساتید خوب دانشگاه های کشور نوشته و به بازار عرضه شد. نویسندگان این کتاب: دکتر عباس فرجاد پزشک، استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه بیرجند؛ دکتر محمد یوسفی، استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه بیرجند و علامه طباطبائی تهران و دکتر سعید ایل بیگی، دانشیار گروه علوم ورزشی دانشگاه بیرجند هستند که با تخصص علمی و تسلط بر مباحث حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی دست به چنین تالیف کاربردی و مهمی زده اند.

ادامه مطلب