lnn 0vation and technology

lnn 0vation and technology

پالایش شبکه های میکروژئودزی

پالایش شبکه های میکروژئودزی

خطاهای اندازه گیری و تاثیر آن بر مطالعات تصویری داری مقاومت ویژه

نویسنده / مولف: 
پریسا صفاری
تعداد صفحه: 
۲۰۷
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۴
دسته بندی: 
ریال,۱۴۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

اولین گام در ژئوفیزیک کاربردی برای اکتشاف منابع معدنی، احتمالاً در سال ۶۸۶۱ توسط وان ورد ۶ برداشیته شده است. وی با استفاده از یک تئودولیت مغناطیسی که برای ثبت تغییرات میدان مغناطیسی از آن استفاده میشید به کشف رگه های معدنی دارای خاصیت مغناطیسی پرداخت اگر دانشجو یا استاد رشته های فیزیک و نزدیک به آنید، توصیه می شود تهیه فرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید