مقاومت مصالح و سازه های فلزی ( ویژه ی دانشجویان معماری ) به زبان ساده

مقاومت مصالح و سازه های فلزی ( ویژه ی دانشجویان معماری ) به زبان ساده

معماري مجتمع هاي تفريحي تجاري - با نگرشي بر نيازهاي انساني

معماري مجتمع هاي تفريحي تجاري - با نگرشي بر نيازهاي انساني

درآمدی بر پژوهش زیبایی شناسی معماری سازه های گردشگری

نویسنده / مولف: 
شهلا ضیاعی تربتی
تعداد صفحه: 
۱۲۸
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۶
دسته بندی: 
ریال,۱۲۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

گردشگری در جهان به همراه آغاز مدرنیته شكل گرفت.مدرنیته اشكال مختلف زندگی را تنها بر پايه قابلیت های آنها در تولید منافعی که توسط افراد مصرف میشوند، مورد ارزيابی قرار داده است بدين گونه با پیدايش بعد تازهای از دگرگونی دائمی، انهدام رسوم و فرهنگ سنتی را در صحنه ی زندگی اجتماعی رقم زد

دیدگاه خود را بنویسید