تاملی بر معماری حکمی مسجد

تاملی بر معماری حکمی مسجد

بررسی تکنولوژی ذخیره سازهای انرژی الکتریکی( باطری های صنعتی)

بررسی تکنولوژی ذخیره سازهای انرژی الکتریکی( باطری های صنعتی)

سیستم گرمایش و سرمایش در ساختمان ( مطالعه موردی برج شهران تبریز )

نویسنده / مولف: 
عارف رزمجو
تعداد صفحه: 
۱۶۸
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۶
دسته بندی: 
ریال,۱۷۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

انسان حرارت محیط پیرامون خود را از راه های مختلفی حس می کند. از راه هدايت از سطوحی که با بدن در تماس باشند، از حرارت هوا، از اثر تابش سطوح اطراف يا منابع حرارت و از جريان هوا بر روی بدن انسان که همه آنها بر اساس مقدار لباس افراد، نوع فعالیت و تهويه اعمال شده بر روی هوای محیط احساس می شوند. بنابراين دمای هوا به تنهايی بیان دقیقی از شرايط حرارتی و آسايش تهويه ای محیط نمی باشد. هنگام بررسی شرايط آسايش حرارتی ساختمان، تاثیر رطوبت و اثر تابش سطوح اطراف از اهمیت بیشتری برخوردارند

دیدگاه خود را بنویسید