روند طراحی در معماری داخلی

روند طراحی در معماری داخلی

معماری سرویس گرا ( مفاهیم و طراحی و امنیت سیستم )

معماری سرویس گرا ( مفاهیم و طراحی و امنیت سیستم )

مبانی طراحی پروژه های تجاری - اداری

نویسنده / مولف: 
فرهاد رجایی
تعداد صفحه: 
۱۰۰
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۵
دسته بندی: 
ریال,۱۰۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

اقتصاد يکی از پارامترهای مهم جامعه ما و تمام جوامع و در تمام ادوار می باشد که مساله تجارت و بازرگانی در هر جامعه از مهمترين فاکتورهای اقتصاد آن جامعه است .از دير باز فضاهای تجاری از ارکان هر مجموعه زيستی بوده و در واقع حکم قلب را برای آنها ايفا کرده اسات. هرچند اين اهمیت در طول تاريخ دارای فراز ونشیب هايی بوده ولیکن هیچگاه نقش خود را از دست نداده است ...

دیدگاه خود را بنویسید