تامین امنیت سایت و سرور ( آموزش امنیت از سطح پایه تا فوق حرفه ای )

تامین امنیت سایت و سرور ( آموزش امنیت از سطح پایه تا فوق حرفه ای )

مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی تغییر قطر لوله های انتقال آب تحت بارهای خارجی خاک های اطراف ( مطاله موردی ، لوله های با قطر 2400 میلیمتر )

مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی تغییر قطر لوله های انتقال آب تحت بارهای خارجی خاک های اطراف ( مطاله موردی ، لوله های با قطر ۲۴۰۰ میلیمتر )

به نژادی گیاهان برای تحمل تنش های غیر زنده

نویسنده / مولف: 
روبرتو فریش- نتو. آلویزو بورم
مترجم: 
محمدرضا صالحی سلمی، محسن حسامی
ویراستار: 
نتو. آلویزو بورم
تعداد صفحه: 
۲۶۸
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۵
دسته بندی: 
ریال,۱۵۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

برای کنار آمدن با این چالش های جدید، اهداف بسیاری از برنامه های به نژادی گیاهی در سالهای گذشته به سمت افزایش تحمل به تنش تغییر جهت داده است. بنابراین، در این کتاب، کارشناسان فیزیولوژی گیاهی و به نژاد گران گیاهی جدیدترین پیشرفت ها و یافته های مورد استفاده در تنش های غیرزنده را ارائه داده و مفاهیم جدید فیزیولوژیک، روشهای به نژادی و رویکردهای بیولوژیکی مولکولی پیشرفت های برای معرفی رقم های به نژاد یافته مقاوم به تنش های غیرزنده گوناگون را موردبحث قرار دادهاند.

دیدگاه خود را بنویسید