به نژادی گیاهان برای تحمل تنش های غیر زنده

به نژادی گیاهان برای تحمل تنش های غیر زنده

معماری ایرانی - اسلامی در طراحی مجموعه های فرهنگی - هنری ( مطالعه ی موردی مجموعه ی فرهنگی - هنری غرب تهران )

معماری ایرانی - اسلامی در طراحی مجموعه های فرهنگی - هنری ( مطالعه ی موردی مجموعه ی فرهنگی - هنری غرب تهران )

مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی تغییر قطر لوله های انتقال آب تحت بارهای خارجی خاک های اطراف ( مطاله موردی ، لوله های با قطر ۲۴۰۰ میلیمتر )

نویسنده / مولف: 
محمود توکلی هرندی - فریبرز رحیمی کلاریجانی - سجاد آرمند
تعداد صفحه: 
۱۵۴
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۶
دسته بندی: 
ریال,۱۵۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

از شروع پیدایش اولین جوامع انسانی تا کنون بدون اغراق اصلی ترین دغدغه انسان دسترسی به منابع آب بوده است و همین دغدغه اولین جوامع انسانی و اولین تمدن ها را در کنار منابع آب شرب به وجود آورد. در اعصار قدیم با توجه به کوچکتر بودن مجتمع های انسانی که عمدتاً روستائی بودند، بیشترین و مهمترین آب مورد مصرف آب شیرین مورد نیاز برای کشاورزی بود و در کنار آن نیز بشر اولیه از همان آب که آب چشمه سارها و یا رودهای شیرین بود برای آشامیدن استفاده میکرد. با پیشرفت جوامع بشری و ایجاد شهرها تامین آب آشامیدنی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و انسان مجبور شد با ایجاد آبراهه های بلند و کوتاه آب را به داخل شهرها منتقل کند. . .

دیدگاه خود را بنویسید