تکنولوژی تولید بستنی

تکنولوژی تولید بستنی

باز زنده سازی الگوی حوضخانه در محیط های آموزشی ( براساس تحلیل خانه فروغ الملک شیراز )

باز زنده سازی الگوی حوضخانه در محیط های آموزشی ( براساس تحلیل خانه فروغ الملک شیراز )

معماری به زبان نیاز کارتن خواب

نویسنده / مولف: 
امین شری زاده
تعداد صفحه: 
۱۴۶
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۵
دسته بندی: 
ریال,۱۴۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

شهر تهران با جمعیت متغیر فاحش میان روز و شب، اگر چه در طول شب جمعیتی از نیروی کار خود را در اطراف و نه در خود جای داده، لیکن از میان قشههری که در شهر وجود دارند افرادی ( که عمدتاً نیروی کار نامیده نمی شوند) علیرغم عدم وجود آمار صحیح از تعدادشان، وجود دارند که در شهر بدون داشتن سرپناه ناچار به سکنی گزينی هستند. اين قشر از مردم در زبان عموم، کارتن خواب نامیده میشوند

دیدگاه خود را بنویسید