معماری به زبان نیاز کارتن خواب

معماری به زبان نیاز کارتن خواب

مهندسی ارزش و افزایش بهره وری

مهندسی ارزش و افزایش بهره وری

باز زنده سازی الگوی حوضخانه در محیط های آموزشی ( براساس تحلیل خانه فروغ الملک شیراز )

نویسنده / مولف: 
نجمه زنگنه
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۹۹
دسته بندی: 
ریال,۱۸۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

همه میدانیم که اقلیم و شرررايط محیطی تاثیرات فیزيکی و روانی ويژه و اجتناب ناپذيری بر انسان دارند که بايد در طراحی ساختمان ها بسته به موقعیت سرمايشی و گرمايشی مورد توجه قرار گیرند. طراحی سریستم های طبیعی ساختمان با توجه به انرژی های طبیعی چون باد، خورشید و... علاوه بر به وجود آوردن شرايط آسايش در محیط مصنوع در کاهش مصرف انرژی نیز کمک خواهد کرد///// .....

دیدگاه خود را بنویسید