مهندسی ارزش و افزایش بهره وری

مهندسی ارزش و افزایش بهره وری

معماری سرویس گرا ( مفاهیم و طراحی و امنیت سیستم )

معماری سرویس گرا ( مفاهیم و طراحی و امنیت سیستم )

عمق پایاب و حوضچه استغراق سد ( مورد مطالعه: سد بالارود اندیمشک )

نویسنده / مولف: 
حمید کیخواه
تعداد صفحه: 
۱۶۲
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۶
دسته بندی: 
ریال,۱۵۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

امنیت و پايداری سد بايستی به ازای سیل عبوری از سر ريز تامین گردد . بر حسب ناوع سارريزها، جت های با سرعت بالا ايجاد میشوند که پس از عبور از سازههای کاهش دهنده انرژی- در اين جا حوضچه استغراق مد نظر است - به نحوی به تراز پاياب سد که در فاصله کافی از سازه ساد قارار دارد، منتقل میگردند.

دیدگاه خود را بنویسید