معماری سرویس گرا ( مفاهیم و طراحی و امنیت سیستم )

معماری سرویس گرا ( مفاهیم و طراحی و امنیت سیستم )

تاثیر نانو ذرات بر روی بتن های الیافی

تاثیر نانو ذرات بر روی بتن های الیافی

بازبینی و بهسازی شبکه حمل و نقل ریلی کشور

نویسنده / مولف: 
محمد علی اعظم
تعداد صفحه: 
۱۲۲
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۴
دسته بندی: 
ریال,۱۰۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

در دنیای کنونی، حمل و نقل ريلی از جايگاه بسیار ارزنده ای برخوردار است؛ به طوريکه تصور جهان بدون آن غیر ممکن به نظر میرسد. به عبارتی حمل و نقل ريلی بسیار پر اهمیت تر از دوران گذشته خوبش شده است به طوريکه مديريت و داشتن يک برنامه ريزی دقیق برای آن ضروری و لازم به نظر میرسد .....///////........//////////.........

دیدگاه خود را بنویسید