مسئولیت کیفری چک در حقوق ایران

مسئولیت کیفری چک در حقوق ایران

مجموعه قوانین ماهوی کیفری کاربردی ( جلد 2)

مجموعه قوانین ماهوی کیفری کاربردی ( جلد ۲)

حقوق مدنی ( سایر عقود معین )

نویسنده / مولف: 
سیده محبوبه حسینی - محمد صدیق سپهری نیا
سال انتشار : 
۱۳۹۷
ریال,۱۷۰,۰۰۰

وضعیت: موجود

-+

کتابی علمی در باب حقوق مدنی که به عقود معین پرداخته است. حقوق مدنی ۷ را در بر می گیرد. 

دیدگاه خود را بنویسید