عنصر الخیال في الشعر

عنصر الخیال في الشعر

تبعیدی بهشت (تحلیل بینامتنی تلمیح در شعر محمدکاظم کاظمی)

تبعیدی بهشت (تحلیل بینامتنی تلمیح در شعر محمدکاظم کاظمی)

نگاهی مختصر به ابوشادی و ابتهاج

نویسنده / مولف: 
محمد برغمدی
تعداد صفحه: 
۹۳
قطع کتاب: 
رقعی
سال انتشار : 
۱۳۹۴
دسته بندی: 
ریال,۷۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

تردیدی نیست که مدرسه رمانتیسیسم یکباره و ناگهانی به وجود نیامد، بلکه ظهور و بروز آن تمهیداتی داشت که در مجموع به تحول شعر فارسی و عربی یاری رساند. این تحول نه تنها در مضمون بلکه در شکل نیز حاصل شده و باعث شد نگاه شاعران و شیوه های شعری آنان تغییر یابد..... در این کتاب با دو فرد سرآمد در ادبیات رمانتیک در زبان و ادبیات فارسی و عربی که تطبیق داده شده اند، آشنا خواهید شد.

دیدگاه خود را بنویسید