ثبات سیاسی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ثبات سیاسی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

سلامت سازمانی و خودکار آمدی مدیران

نویسنده / مولف: 
هادی کازرونی
تعداد صفحه: 
۱۱۸
قطع کتاب: 
رقعی
سال انتشار : 
۱۳۹۵
دسته بندی: 
ریال,۸۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

سازمان های سالم توانايی ارزيابی از خود را دارند و همواره می کوشند تا ناسازگاری های موجود نظام اجتماعی را در درون سازمان تشخیص دهند و برای برطرف کردن اين تعارض ها گامی مؤثر بردارند. سازمان های سالم همواره می کوشند تا از راه نوسازی خود به ويژگی هايی چون قابلیت تطبیق، قابلیت انعطاف و افزايش تولید بهره وری دست يابند.......////////......///////.....

دیدگاه خود را بنویسید