تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد و تخصیص عادلانه منابع

تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد و تخصیص عادلانه منابع

رویکرد برنامه درسی در آموزش عالی

رویکرد برنامه درسی در آموزش عالی

تأثیر مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی

نویسنده / مولف: 
ابوطالب خوبیاری
تعداد صفحه: 
۱۳۲
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۴
دسته بندی: 
ریال,۱۲۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

در این فصل به منظور مشخص شدن کلیات و چارچوب ها مفهومی تحقیق به ارائه بیان مسأله اهمیت و ضرورت آن خواهیم پرداخت. سپس چارچوب مفهومی تحقیق و مدل پیشنهاد محقق ارائه میگردد. در ادامه اهداف و فرضیات تحقیق بیان میگردد. سپس به منظور تعیین شیوه حصول به نتایج روش تحقیق مشخص میگردد. در ادامه قلمرو تحقیق تعیین و واژگان پرکاربرد و مهم تحقیق تعریف میگردد......

دیدگاه خود را بنویسید