مدیریت خطر و کمک رسانی در اماکن عمومی

مدیریت خطر و کمک رسانی در اماکن عمومی

تاریخ تربیت بدنی و ورزش

تاریخ تربیت بدنی و ورزش

مهارت های حرکتی اساسی

نویسنده / مولف: 
عاطفه کاظمی - مرضیه روحی زاده - مجتبی طاهری
تعداد صفحه: 
۷۸
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۶
ریال,۱۰۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

نقش تربیت بدنی در برنامه درسی مدارس جهت کمک به دانش آموزان برای کشف استعدادها و ايجاد باور لازم برای تلفیق فعالیت بدنی منظم در زندگی روزمره افراد اهمیت بسزای دارد. بواسطه برنامه های آموزش فیزيکی و پرورشی خوب دانش آموزان میتوانند به اين مهم دست يابند..../////.....//////.......

دیدگاه خود را بنویسید