راهبردهای مقابله با مشکلات و تحمل پریشانی

راهبردهای مقابله با مشکلات و تحمل پریشانی

جراحی زیبایی،رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی

نویسنده / مولف: 
اثامه قاسمی
تعداد صفحه: 
۱۰۹
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۴
ریال,۸۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

زيبايی گرايشی کاملاً طبیعی و مشترک بین تمامی انسانهاست. در طبیعت ما تمايل فطری ريشه داری برای ديدن زيبايی ها وجود دارد. اين میل از ذات انسان سرچشمه میگیرد. به همین دلیل انسان کمالطلب، زيبايی و برتری را در کنار ساير قدرت ها می خواهد و آن را سمبل محسنات قلمداد می کند. در دنیا تلاش هايی با طول عمری قريب به قدمت تمدن در جهت ايجاد زيبايی و بر انگیختن احساس زيبايی شناسی صورت پذيرفته است. درک زيبايی و سیما شناسی در تکامل، عقلی و عاطفی بشر سهم دارد و موجب می شود که انسان از تصوير خود شناخت پیدا کند. زيبايی در نگرشهای فرهنگی و اجتماعی، هنجارها و نرم های خاص خود را دارد.

دیدگاه خود را بنویسید