نظریه های روان درمانی

نظریه های روان درمانی

ارتباط مولفه های نظریه قصه عشق استرنبرگ و رضایت زناشویی

ارتباط مولفه های نظریه قصه عشق استرنبرگ و رضایت زناشویی

نظیریه های مشاوره و روان درمانی

نویسنده / مولف: 
الهام پور اکبری
تعداد صفحه: 
۱۷۰
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۵
ریال,۱۴۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

دانشجويان مشاوره و روانشناسی، با مطالعه رويكردهای اصلی به شیوههای رواندرمانی، ميی تواننيد سبک مشاورهای را فرا گیرند که با شخصیت آنها متناسب باشد. توجه داشته باشید که صرفاً با گذراندن درس نظريههای مشاوره و رواندرمانی، دانش و تجربيه لا زم را برای ترکیب کردن رويكردهای گوناگون کسب نخواهید کرد. غليط « ييا » درسيت « هر رويكرد درمانی جنبه های مفیدی دارد. مسئله اين نیست که يک نظرييه است، زيرا هر نظريهای به ما کمک میکند تا از رفتار انسان آگاه شويم و هر يک از اشارات منحصير به فردی برای کاربست مشاوره دارد.

دیدگاه خود را بنویسید