نظیریه های مشاوره و روان درمانی

نظیریه های مشاوره و روان درمانی

Immunohistochemistry ofstem (CD34) and myoepithelial (SMA) Cells in carcinoma of breast

Immunohistochemistry ofstem (CD34) and myoepithelial (SMA) Cells in carcinoma of breast

ارتباط مولفه های نظریه قصه عشق استرنبرگ و رضایت زناشویی

نویسنده / مولف: 
امیررضا رامش
تعداد صفحه: 
۱۲۸
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۵
ریال,۱۱۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

خانواده يکی از رکنهای اصلی جامعه به شمار میرود . دستیابی به جامعه سالم آشکارا درگرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با يکديگر است. در چنین نظامی افراد با علايق و دلبستگی های عاطفی نیرومند ديرپا و متقابل به يکديگر پیوسته اند. اين دلبستگی ها اگرچه شايد شدت وحدتشان در طی زمان کاسته شود؛ اما در سراسر زندگی خانوادگی پاينده خواهند بود . خانواده هايی با کارکرد صحیح ، به سالم سازی فضای جامعه ياری رسانده و زمینه رشد و شکوفايی اعضای خود را فراهم میکنند . خانواده بستر رشد ، رفاه جسمی و روانی کودک و عامل تحقق تعادل فیزيکی ، روانی و اجتماعی انسان هاست . يکی از عوامل پیش بینی کننده بهداشت روانی افراد متاهل ، روابط با همسر است . سازمان بهداشت جهانی ، خانواده را به عنوان عامل ، اجتماعی اولیه در افزايش سلامت و بهزيستی معرفی کرده است . يکی از زمینه های سازگاری در زندگی انسان ، موضوع ازدواج است تا آنجا که ازدواج موفق و رضايتمندانه ، مستلزم سطح پايداری از سازگاری زوجین است . ازدواج به عنوان مهمترين و عالیترين رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تائید بوده است .

دیدگاه خود را بنویسید