تاثیر دما بر لایه ی نازک اکسید زیرکونیوم

تاثیر دما بر لایه ی نازک اکسید زیرکونیوم

پایداری ترمودینامیکی الفا-لاکتو گلوبولین در حضور بتایین و سارکازین و تری متیل -n اکسید

پایداری ترمودینامیکی الفا-لاکتو گلوبولین در حضور بتایین و سارکازین و تری متیل -n اکسید

توصیف محیط از روی اطلاعات دید

نویسنده / مولف: 
زهرا سادات امامی
تعداد صفحه: 
۱۳۷
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۴
دسته بندی: 
ریال,۹۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

يکی از روشهای تشخیص يک محیط ناشناخته، استفاده از اطلاعات ديداری آن است. در اين مسئله يک محیط دو بعدی ناشناخته داريم که شامل مجموعه ای از يال ها و راس ها است که موقعیت هندسی رئوس مشخص نیست و فقط ساختار ترکیبیاتی بین رئوس ناحیه آن در دست است. علاوه بر آن، برخی اطلاعات قابل ديد مانند قابل ديد بودن دو راس از يکديگر در اين محیط نیز وجود دارد. گراف ديد يک چندضلعی مجموعه ای از راس ها و يال ها است که راس های آن متناظر راس های چندضلعی است و بین دو راس در گراف ديد يال وجود دارد اگر و تنها اگر پاره خطی که دو راس متناظر در چندضلعی را به هم وصل می کند کاملاً درون چندضلعی قرار بگیرد. با استفاده از اين اطلاعات می خواهیم ويژگی های هندسی محیط را توصیف کنیم.

دیدگاه خود را بنویسید