توصیف محیط از روی اطلاعات دید

توصیف محیط از روی اطلاعات دید

تکلونوژی انعقاد الکتریکی و کاربرد آن در تصفیه پسابهای صنعتی

تکلونوژی انعقاد الکتریکی و کاربرد آن در تصفیه پسابهای صنعتی

پایداری ترمودینامیکی الفا-لاکتو گلوبولین در حضور بتایین و سارکازین و تری متیل -n اکسید

نویسنده / مولف: 
سرور جد بابایی
تعداد صفحه: 
۷۴
سال انتشار : 
۱۳۹۶
دسته بندی: 
ریال,۱۰۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

در شیمی به هر ملکولی که شامل گروه های کاربردی آمینه و کربوکسیلیک اسید باشد اسید آمینه گفته می شود. اسیدهای آمینه ترکیباتی شاخص در علم امروز بوده و عموماً زیر ساختهای مونومری ترکیبات بزرگ تری از جمله پروتیینها هستند. اسیدهای آمینه در هنگام ساخته شدن پروتئینها از RNA پیامبر یا mRNA به یکدیگر می پیوندند.

دیدگاه خود را بنویسید