پایداری ترمودینامیکی الفا-لاکتو گلوبولین در حضور بتایین و سارکازین و تری متیل -n اکسید

پایداری ترمودینامیکی الفا-لاکتو گلوبولین در حضور بتایین و سارکازین و تری متیل -n اکسید

درآمدهای پایدار،گامی به سوی تحقق توسعه پایدار شهری

درآمدهای پایدار،گامی به سوی تحقق توسعه پایدار شهری

تکلونوژی انعقاد الکتریکی و کاربرد آن در تصفیه پسابهای صنعتی

نویسنده / مولف: 
سروين محمدي اقدم
تعداد صفحه: 
۹۵
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۵
دسته بندی: 
ریال,۹۵,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

آب یکی از چهار رکن اساسی جهان هستی و به بیان قرآن منشأ حیات است. در روند افزایش بیرویه جمعیت، توسعه صنایع و افزایش پسابها و پسماندها، کمبود آب و آلودگی منابع آب نه تنها کشور ایران بلکه جهان را با بحران روبرو خواهد کرد. امروزه آب بهجز جایگاه فردی و زیست محیطی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اهمیت ویژهای یافته است و به یک عامل مهم در روابط بین الملل نیز تبدیل گردیده است .

دیدگاه خود را بنویسید