تکلونوژی انعقاد الکتریکی و کاربرد آن در تصفیه پسابهای صنعتی

تکلونوژی انعقاد الکتریکی و کاربرد آن در تصفیه پسابهای صنعتی

ترکیبات کربونیل دار

ترکیبات کربونیل دار

درآمدهای پایدار،گامی به سوی تحقق توسعه پایدار شهری

نویسنده / مولف: 
مریم جباری _ فرخ نامجویان
تعداد صفحه: 
۹۰
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۵
دسته بندی: 
ریال,۹۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

تمرکز زدایی و جهانی شدن در کنار اولویت کاهش فقر به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار، نقش حکومت های محلی و اهمیت نقش آن را برجسته ساخته است و واگذاری وظایف گسترده تر به حکومت محلی در حوزه های مختلفی چون سلامت، آموز،، رفاه و کاهش فقر از سوی دولتهای مرکزی در سالهای اخیر، نیاز حکومتهای شهری یا شهرداری ها را به تامین منابع درآمد ی گسترده تر که از پایداری و شفافیت در نحوه تامین نیز برخوردار باشند، گستر، داده است....

دیدگاه خود را بنویسید