درآمدهای پایدار،گامی به سوی تحقق توسعه پایدار شهری

درآمدهای پایدار،گامی به سوی تحقق توسعه پایدار شهری

شیمی آلی  ( برای دانشجویان داروسازی، شیمی، زیست شناسی و کشاورزی )

شیمی آلی ( برای دانشجویان داروسازی، شیمی، زیست شناسی و کشاورزی )

ترکیبات کربونیل دار

نویسنده / مولف: 
نسرین مسن آبادی
تعداد صفحه: 
۱۰۲
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۶
دسته بندی: 
ریال,۱۰۰,۰۰۰

وضعیت: ناموجود

در این کتاب به بررسی واکنش های شیمیایی، از جمله واکنش پذیری نوکلئوفیلی و الکتروفیلی میپردازیم. این ترکیبات، ترکیباتی هستند که مشتق از گروه کربونیل می باشند. گروه کربونیل گروهی با ماهیت قطبی است و از طرف کربن توانایی انجام واکنش های نوکلئوفیلی و از طرف اکسیژن توانایی انجام واکنش های الکتروفیلی با زاویه ی پیوندی ۱۲۰ SP را دارد. گروه کربونیل دارای آرایش مثلث مسطح است و دارای هیبریداسیون ۲ درجه است . . .

دیدگاه خود را بنویسید