نخستین نشست سال تازه انجمن ادبی فروغ در انتشارات گیوا

نخستین نشست سال تازه " انــــجمڹ ادبـــی فــــروغ " در " انتشارات گیوا "

" بهـــــاریه "

بــا اجرای: #تــارا_ڪسرایی

کارشنــــاس مجـری: #مهرداد_محمدی

با شعر خوانی یاران همیشگی

حضور برای عموم آزاد است.

دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ ســـاعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰

با حضور شاعران مطرح ڪشور

آدرس : میــــداڹ انقلـــاب ابـتدای خیاباڹ کارگر جـنوبــی نــــبش کـــوچـــه مــهدی زاده پـــلاڪ یک طــــبقه چـــهارم انــتشارات گــیوا

منتظر حضور گرم شما هستیم