استخوان های دختران

استخوان های دختران

بیگانه

بیگانه

جنگجوی ظریف

نویسنده / مولف: 
رسانا سحر طیبی
ویراستار: 
الهه برزگر
سال انتشار : 
۱۴۰۰
ریال,۴۴۰,۰۰۰
ریال,۴۰۰,۰۰۰

وضعیت: موجود

-+
اثری انگیزشی و قوی که هر یک از ما را به جنگیدن با مسایل زندگی و حرکت به سوی رشد، بالندگی و پیروزی تشویق می کند. اثری که به تمام افرادی که می خواهند در زندگی نتایج بهتری به دست آورند توصیه می کنیم. قسمتی از سخن ناشر: من در زندگی خصوصی و اجتماعی خود، با افراد بسیاری روبهرو شده‌ام که وقتی از مسائل و مصائب زندگی‌شان مطلع شدهام، در آن لحظه حسم این بوده که این فرد چه بلایایی کشیده و زندگیاش چه کتابی خواهد شد، اما وقتی با رمان اتوبیوگرافی «جنگجوی ظریف» آشنا شدم و مطالعه کردم گفتم: «این دختر چه کشیده و مرحبا به همت پولادینش که دامن از این دریای طوفانی هولناک برکشیده و پر گرفته.» هر یک از ماها میتوانیم «جنگجوی ظریف» باشیم؛ زن، مرد، دختر، پسر، پیر، جوان یا... . هر یک از ما در زندگی با پدیده های نامطلوبی روبهرو میشویم که نه تنها آن موقعیتها را نمیپسندیم، بلکه احساس میکنیم به ما ظلم شده و گاه با نگاه شکستخورده و شکستپذیر به آن مینگریم و در نهایت، بسان بازنده‌ای پر از غرولند و طلبکار از زمین و زمان، دست به اعمالی غیراخلاقی و غیرانسانی میزنیم. به گمان من، این کتابِ نه چندان قطور، میتواند راهنمای خوبی برای هر یک از ما، خصوصا نسل جوان، در رویارویی با طوفانهای زندگی و موقعیتهای نامطلوب و بسا زجرآور زندگی باشد. راهنمایی که میگوید: برخیز و مبارزه کن؛ برخیز و به مشکلات میدان نده که اگر خودت را دستکم بگیری، بر تو غالب خواهند شد و دیگر از کول تو پایین نخواهند آمد. وقتی دختری ۸ ساله با درد عظیمی؛ چنانکه در این کتاب نوشته، روبهرو می‌شود و مردانهتر از رستم با او به هم‌آوردی و ستیز برمیخیزد و در نهایت، برنده‌ی این میدان کارزار می‌شود، بدون تردید «تو هم می‌توانی»، به شرط این‌که خودت را باور کنی.

دیدگاه خود را بنویسید

کتاب های مرتبط

خدمات انتشارات گیوا