تبعیدی بهشت (تحلیل بینامتنی تلمیح در شعر محمدکاظم کاظمی)

تبعیدی بهشت (تحلیل بینامتنی تلمیح در شعر محمدکاظم کاظمی)

نگاهی نوین به سهراب و آدونیس

نگاهی نوین به سهراب و آدونیس

فارسی عمومی و آیین نگارش

نویسنده / مولف: 
دکتر الهام باقری
تعداد صفحه: 
۱۴۴
قطع کتاب: 
وزیری
سال انتشار : 
۱۳۹۷
دسته بندی: 
ریال,۳۵۰,۰۰۰
ریال,۳۲۰,۰۰۰

وضعیت: موجود

-+

اين کتاب، با ۱۳ درسگفتار در دو حوزه ی زبان معیار فارسی و ادبیات، برای تمامیِ دانشجويان
رشته های علوم انسانی و کاربران زبان معیار تهیه شده است. اين درس ها متناسب با ۱۵ سال تدريس
نويسنده ی کتاب در دانشکده های خبرنگاری و رشته های خبرنويسی، روابط عمومی، مديريت
فرهنگی، گويندگی و مجری گری تهیه شده، و بارها آزمون و خطای خود را پس داده، و در
خبرگزاری های رسمی، به ويژه مدرسه ی خبر ايرنا، مربوط به خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران )ايرنا(
چندسالیست با تأيید شورای خبر آن به اشتراک گذاشته شده است. در پايان هر درس، تمرين هايی
هست، تا در هر دو زمینه ی دستور زبان و خط معیار، و ادبیات فارسی، دانشجويان بتوانند هفتگی
خود را آماده نمايند و درست نويسی را بیاموزند.
در بخش دستور زبان، روی سه دسته غلط رايج در زبان معیار تمرکز شده است:
۱ . غلط مصطلح؛
۲ . گرته برداری؛
۳ . درازنويسی.
دستور خط نیز چهار زيرگروه دارد:
۱ . جدانويسی و پیوسته نويسی؛
۲ . همزه نويسی؛
۳ . عددنويسی؛
۴ . نشانه گذاری.
همچنین تمرين هايی برای تقويت نوشتن و شناخت شعر و ادبیات داستانیِ فارسی در دو بخش خانه
و کلاس درس آماده شده است. که امید می رود برای دانشجويان ارجمند سودمند باشد.

دیدگاه خود را بنویسید